Generalforsamling 2021

Kære medlem af Bakkefrydgård Sommerlag 

Du indkaldes til årets generalforsamling søndag d. 27 juni 2021 kl 15 på Sankt Helene Centret, Bygmarken 30, 3220 Tisvilde, se vedlagte indkaldelse med dagsorden.

For at få en god start på mødet byder vi på kaffe og kage. Vi håber at du vil møde op, det er en god anledning til at møde hinanden og drøfte sommerlandets glæder og udfordringer. Af hensyn til tilrettelæggelsen, herunder lokalestørrelse pga. coronaregler, bedes du venligst give besked mht. om du vil deltage på generalforsamlingen, dvs. giv gerne besked uanset om det er tilmelding eller afbud. Hvis du deltager giv da også besked mht. om I kommer 1 eller 2 personer. Besked gives helst senest mandag d. 21. juni 2021. Tilmelding sker ved at ringe eller sende en SMS til Nils Hein på tlf 22947819. Indtal evt. beskeden på telefonsvareren. Du kan også lægge en besked i Nils Heins postkasse på N P Nielsens Vej 9 eller sende en mail til nils2nils@gmail.com.

Af hensyn til Corona har vi bestilt et større lokale, men må for en sikkerheds skyld forbeholde os ret til at skære deltagerantallet ned til 1 person pr parcel, hvis der skulle dukke flere op end der må være i lokalet. Det tror og håber vi ikke bliver nødvendigt.

Bestyrelsen minder om, du kan læse alt om forliget vedr. Strandtrappen Melbys Vænge på hjemmesiden www.bakkefrydgaard.dk

Bemærk i den forbindelse bestyrelsens forslag vedr. udskydelse af 2. rate af vejbidrag og indmeldelsesblanket til trappelauget Melbys Vænge.

Husk, at du som medlem selv skal tage initiativ til indmeldelse i trappelauget og at der er rabat (halv pris) indtil 1. juli. Vi kan oplyse, at der lige nu er 35 ud af 80 mulige tilmeldte fra Bakkefrydgård.
Med denne indkaldelse følger også en fuldmagt, så man kan lade sin parcel repræsentere, hvis man ikke har mulighed for at møde op. 

Med venlig hilsen og på gensyn

Bestyrelsen

Bakkefrydgård Sommerlag

Nyt om trappesagen

Kære alle

Vi kan med glæde informere om, at der nu er indgået forlig i sagen om strandtrappen Melbys Vænge og ikke mindst at både vi og ejerne af arealet, hvor trappen er beliggende, ser frem til et godt samarbejde.

Læs mere i nedenstående.

Bemærk, at du som medlem selv skal tage initiativ til indmeldelse i trappelauget og at der er rabat indtil 1. juli.

Generalforsamling 2021

Vedr. GENERALFORSAMLING 2021 og indbetaling af kontingent og vejbidrag

Grundejerforeningen Bakkefrydgård Sommerlag, Tisvilde 

Generalforsamling

Efter § 6 i vedtægterne for Bakkefrydgård Sommerlag afholdes der ordinær generalforsamling én gang årligt i maj måned. Generalforsamlingen skal efter vedtægterne indkaldes med 14 dages skriftligt varsel til hvert enkelt medlem. Med den nuværende usikkerhed mht. udbredelse af coronosmitten og dermed genåbningsplanen må vi indse, at det kan blive umuligt at afholde den ordinære generalforsamling i overensstemmelse med vedtægterne. Dette har været drøftet på et bestyrelsesmøde og konklusionen blev, at det igen i år er nødvendigt at udsætte generalforsamlingen. Vi håber og planlægger med, at der kan afholdes ordinær generalforsamling d. 27. juni 2021 kl 15 00 på Sankt Helene Centret.  Så sæt allerede nu kryds i kalenderen denne dag.

Betaling af kontingent og vejbidrag

Som vedtaget på generalforsamlingen i 2020 opkræves sammen med kontingentet i år også aconto bidrag til vedligehold af veje 2.500 kr.

Det årlige kontingent 500,00 kr. samt vejbidrag, dvs. i alt 3000 kr bedes betalt senest den 30. april 2021 til foreningens konto i Danske Bank: regnr. 1551 kontonr. 9122486. 

Ved girobetaling via netbank, vælg ’betal indbetalingskort’ og vælg korttype ’01’. I blankt felt indtastes kontonr. 9122486. HUSK venligst at skrive sommerhusadresse i meddelelser til beløbsmodtager. 
Øvrig information
Retssagen vedr. trappen Melbys Vænge løber af stablen i maj måned og en afgørelse forventes i juni, så afgørelsen kan forhåbentlig drøftes på generalforsamlingen. 
Vi bestræber os på at lægge alle relevante oplysninger på hjemmesiden. Alle opfordres derfor til at følge med på hjemmesiden:

www.bakkefrydgaard.dk

Opmærksomheden henledes fx på tidspunkter for græsslåning, regler for byggeri og beregning af byggelinjer samt at det skal være muligt at parkere 2 biler helt inde på egen grund og at det ikke er tilladt at parkere i rabatterne. 
Er du i gang med ombygning eller nybygning husk da at få håndværkerne til at beskytte vejhjørnerne og beskyt græsrabatter med køreplader, da vi ikke kan sende regningen for efterfølgende udgifter til andre. 

Der er det seneste år solgt flere sommerhuse i foreningen – bestyrelsen ønsker de nye medlemmer velkommen i foreningen. 

Med venlig hilsen 

bestyrelsen for Bakkefrydgård Sommerlag

Bortskaffelse af grenaffald

Der bliver i lighed med tidligere år afhentet grenaffald tirsdag efter påske.

HUSK læg kun én bunke og bunken skal kunne nås med lastbilens grab, dvs. ikke under træer.

Skær grenene, så de fylder mindst muligt, vi betaler efter både rumfang og vægt.

Rødder og stammer må IKKE lægges ud. Vognmanden tager dem ikke med og han beregner ekstra for at sortere dem fra.

Haveaffald fra private kan gratis afleveres på Skærød Genbrugsstation, Industrivej 4, 3200 Helsinge

Bredbåndspuljen

Status på ansøgning om tilskud fra bredbåndspuljen.
Status på bestræbelserne på at få muligheden for hurtigere Internet (bredbånd) til vores område som drøftet på seneste generalforsamling.
Ud af 68 mulige har vi nu modtaget 17 fuldmagter. Vi har sammen med Henrik Fiil, Godhavnsvej 8, annonceret et samlet projekt. Vi afventer nu, at et eller flere teleselskaber byder ind på opgaven. Herefter kan vi ansøge om tilskud fra bredbåndspuljen. Ansøgning skal indsendes senest 26. oktober.

Du kan læse mere om processen og se vores annoncering id #507-20 her: Ansoegningsprocessen i hovedtraek.

Mht. muligheden for tilskud fra bredbåndspuljen ligger vi svagt, da fuldmagterne helst skal repræsentere et sammenhængende område og vores ligger meget spredt, så vi mangler flere fuldmagter hvis vi skal have en chance.

Vi har forhørt os og det viser sig, at man godt kan supplere med flere fuldmagter i perioden mellem annonceringen og tilskudsansøgningen (som vi er inde i nu), så vi modtager stadig fuldmagter indtil senest d. 25. oktober.


Tjek evt. først via dette link, om din parcel er berettiget til at være med (det er næsten alle i vores forening). De gule pletter repræsenterer huse, hvor der kan søges tilskud https://bredbaandspulje.ens.dk/

Overflytning afsluttet

Alt indhold er nu overført fra den gamle hjemmeside. Der er naturligvis småting der skal ændres for at få mest muligt ud af den nye hjemmeside men al information er flyttet.

Bemærk at man nu kan tilgå hjemmesiden via domænet bakkefrydgaard.dk. Man behøver med andre ord ikke at navigere til Landligger.dk selvom hjemmesiden stadig er en del af denne.

Denne nye hjemmeside har en masse fordele som kan tages i brug i fremtiden. Indtil videre kan man dog glæde sig over at hjemmesiden nu nemt vises på alle enheder blandt andet smartphones og PC.

Med venlig hilsen

René Bitsch

Administrator på Landligger.dk med flere.