Bortskaffelse af grenaffald

Der bliver i lighed med tidligere år afhentet grenaffald tirsdag efter påske.

HUSK læg kun én bunke og bunken skal kunne nås med lastbilens grab, dvs. ikke under træer.

Skær grenene, så de fylder mindst muligt, vi betaler efter både rumfang og vægt.

Rødder og stammer må IKKE lægges ud. Vognmanden tager dem ikke med og han beregner ekstra for at sortere dem fra.

Haveaffald fra private kan gratis afleveres på Skærød Genbrugsstation, Industrivej 4, 3200 Helsinge

Bredbåndspuljen

Status på ansøgning om tilskud fra bredbåndspuljen.
Status på bestræbelserne på at få muligheden for hurtigere Internet (bredbånd) til vores område som drøftet på seneste generalforsamling.
Ud af 68 mulige har vi nu modtaget 17 fuldmagter. Vi har sammen med Henrik Fiil, Godhavnsvej 8, annonceret et samlet projekt. Vi afventer nu, at et eller flere teleselskaber byder ind på opgaven. Herefter kan vi ansøge om tilskud fra bredbåndspuljen. Ansøgning skal indsendes senest 26. oktober.

Du kan læse mere om processen og se vores annoncering id #507-20 her: Ansoegningsprocessen i hovedtraek.

Mht. muligheden for tilskud fra bredbåndspuljen ligger vi svagt, da fuldmagterne helst skal repræsentere et sammenhængende område og vores ligger meget spredt, så vi mangler flere fuldmagter hvis vi skal have en chance.

Vi har forhørt os og det viser sig, at man godt kan supplere med flere fuldmagter i perioden mellem annonceringen og tilskudsansøgningen (som vi er inde i nu), så vi modtager stadig fuldmagter indtil senest d. 25. oktober.


Tjek evt. først via dette link, om din parcel er berettiget til at være med (det er næsten alle i vores forening). De gule pletter repræsenterer huse, hvor der kan søges tilskud https://bredbaandspulje.ens.dk/

Overflytning afsluttet

Alt indhold er nu overført fra den gamle hjemmeside. Der er naturligvis småting der skal ændres for at få mest muligt ud af den nye hjemmeside men al information er flyttet.

Bemærk at man nu kan tilgå hjemmesiden via domænet bakkefrydgaard.dk. Man behøver med andre ord ikke at navigere til Landligger.dk selvom hjemmesiden stadig er en del af denne.

Denne nye hjemmeside har en masse fordele som kan tages i brug i fremtiden. Indtil videre kan man dog glæde sig over at hjemmesiden nu nemt vises på alle enheder blandt andet smartphones og PC.

Med venlig hilsen

René Bitsch

Administrator på Landligger.dk med flere.