Veje og rabatter

Veje og rabatter

Vejene i Bakkefrydgård er private fællesveje. Grundejerforeningen skal selv bekoste reparationer og vedligeholdelse.

Rabatterne kan være bløde efter regn. Vær derfor forsigtig, og fortæl eventuelle håndværkere, at de skal retablere skader i rabatten.

Nogle beboere synes, det er praktisk med store sten på hjørnerne, for at forhindre biler i at køre i rabatten her.Men de er FARLIGE og det er IKKE tilladt jævnfør Gribskov Kommune. Der er ikke gadelys i kvarteret, og hvis nogle kommer til skade , hvis man kører ind i stenene, kan man blive gjort erstatningsansvarlig.

Drænrør

Der er lagt drænrør i vejenes rabatter i vores udstykning til afvanding af området.

Der hvor der ligger drænrør, ligger de typisk meget tæt på skellet mellem din grund og vejrabatten. På N.P. Nielsens Vej og Bakkefrydvej ligger de i den nordlige side og på Kløvervej i den sydlige side af rabatten. På Kornvej er de i den østlige side.

Der må ikke vokse træer og andre vækster med dybe rødder over eller tæt på rørene, da de så kan blive tilstoppet.

Drænrørene skal være frit tilgængelige for reparation.

Drænbrøndene kendetegnes ved at de har et betondæksel i modsætning til kloakbrøndene, hvis dæksler er af jern. Hold venligst dæksler fri for græs.

Parkering på rabatterne

Parkering på rabatterne er som bekendt forbudt ifølge ordensreglementet, men accepteres undtagelsesvis, når du har mange bilende gæster. Ifølge den tinglyste deklaration stk. 9 skal der etableres plads til parkering for mindst 2 biler inde på grunden.

Snerydning af vejene i Bakkefrydgård

Generelt: Vejene i Bakkefrydgård ryddes IKKE for sne, men Godhavnsvej bliver ryddet ‘snarest muligt’ efter snefald. Se evt. mere på Gribskov Kommune om snerydning.

Vejene i Gribskov Kommune er inddelt i 3 kategorier:

Røde veje er døgnveje og ryddes snarest muligt efter snefald . (er bl.a. Godhavnsvej)

Grønne veje er dagveje og bliver kun ryddet i dagtimerne (Ingen veje af den slags i Bakkefrydgård)

Blå veje kan ikke påregnes ryddet af kommunen (= alle vejene i Bakkefrydgård)