Deklarationer

Her er listet de deklarationer og kendelser m.v., som har betydning for Bakkefrydgård. Det kan være forpligtelser (medlemsskab af grundejerforeningen) eller økonomiske forpligtelser (at betale for vedligeholdelse af Melbys Vænge)

Deklaration af 25.aug.1960
Deklarationen er tinglyst som servitut på alle ejendomme, der er del af Grundejerforeningen ‘Bakkefrydgård Sommerlag’ (alle de grunde, som er del af udstykningen fra de oprindelige matrikel nr. 11-f Tisvilde by, Tibirke sogn og matrikel nr. 11-ah Tisvilde by, Tibirke sogn)

Deklarationen omhandler pligt til at være medlem af Grundejerforeningen ‘Bakkefrydgård Sommerlag’ specificerer regler vedr byggeri, beplantning, m.v.

Hjælp til udregning af byggelinien vha. afstand til vejmidte:

Drænkendelse af 25.jan 1962
Referat fra generalforsamlingen i Drænudvalget den 5.juli 2008 kan læses her: (kommer her)

Her kan du klikke på den drænkendelse, der er afsagt den 25.jan 1962, og som vedrører bl.a. Grundejerforeningen Bakkefrydgård og Grundejerforeningen Øllekollegaard.

Kendelse af 5.okt 1960 vedr. istandsættelse og vedligeholdelse af den private vej Melbys Vænge

Kendelsen betyder blandt andet, at medlemmerne af Grundejerforeningen Bakkefrydgård skal bidrage med betaling for at vedligeholde Melbys Vænge, da vejen er vores offentlige adgang til stranden

Udstykningskortet til Bakkefrydgård