Bredbåndspuljen til hurtigere internet

Til orientering så var der heller ikke i år tilstrækkelig med interesse for at søge om tilskud fra bredbåndspuljen til installation af fibernet i vores grundejerforening.

Vi må afvente om der bliver en mulighed igen til næste år.