Afhentning af grenaffald

Der bliver i lighed med tidligere år afhentet grenaffald i ugen efter påske.

Ordningen gælder kun en mindre mængde – og HUSK at det kun er tilladt at lægge én bunke og at bunken skal kunne nås med lastbilens grab, dvs. den må ikke være under trækroner, hvor grabben ikke kan komme ind.

Skær grenene, så de fylder mindst muligt, vi betaler efter både rumfang og vægt

Rødder og stammer må IKKE lægges ud. Vognmanden tager dem ikke med og han beregner ekstra for at sortere dem fra.

Har du mere end en mindre mængde må du enten selv kontakte en vognmand eller tage traileren til genbrugsstationen.

Haveaffald fra private kan gratis afleveres på Skærød Genbrugsstation, Industrivej 4, 3200 Helsinge