Melbys Vænge trappen

Tinglysningen af forligsdokumenterne er nu gennemført, dvs. at medlemmerne af Trappelauget Melbys Vænge nu har en tinglyst færdselsret ad sti og trappe.

Hvis man som medlem af Bakkefrydgård Sommerlag endnu ikke er medlem, men ønsker optagelse i Trappelauget, bedes man sende en mail til bakkefrydgaard@gmail.com

Læs evt. mere på Trappelaugets hjemmeside: https://melbysvaengetrappen.dk