Afhentning af grenaffald

Bortskaffelse af grenaffald

Der bliver i lighed med tidligere år afhentet grenaffald i ugen efter efterårsferien (uge 43). Ordningen gælder kun en mindre mængde – og HUSK læg kun én bunke og bunken skal kunne nås med lastbilens grab, dvs. ikke under træer.

Skær grenene, så de fylder mindst muligt, vi betaler efter både rumfang og vægt.

Rødder og stammer må IKKE lægges ud. Vognmanden tager dem ikke med og han beregner ekstra for at sortere dem fra.

Har du mere end en mindre mængde må du enten selv kontakte en vognmand eller tage traileren til genbrugsstationen, hvis det kan lade sig gøre.

Haveaffald fra private kan gratis afleveres på Skærød Genbrugsstation, Industrivej 4, 3200 Helsinge