Information fra bestyrelsen

Trappelauget for Melbys Vænge er nu etableret, det første bestyrelsesmøde er afholdt og bestyrelsen har konstitueret sig. Trappelauget har oprettet en hjemmeside, hvor man kan følge arbejdet: https://www.melbysvaengetrappen.dk/

Trappelaugets bestyrelse mødes igen efter ferien.

Husk også, at Bakkefrydgård har en Facebook gruppe til dialog mellem medlemmerne: https://m.facebook.com/profile.php?id=186264130108902

Fortsat god sommer.