Nyt om trappesagen

Kære alle

Vi kan med glæde informere om, at der nu er indgået forlig i sagen om strandtrappen Melbys Vænge og ikke mindst at både vi og ejerne af arealet, hvor trappen er beliggende, ser frem til et godt samarbejde.

Læs mere i nedenstående.

Bemærk, at du som medlem selv skal tage initiativ til indmeldelse i trappelauget og at der er rabat indtil 1. juli.

Generalforsamling 2021

Vedr. GENERALFORSAMLING 2021 og indbetaling af kontingent og vejbidrag

Grundejerforeningen Bakkefrydgård Sommerlag, Tisvilde 

Generalforsamling

Efter § 6 i vedtægterne for Bakkefrydgård Sommerlag afholdes der ordinær generalforsamling én gang årligt i maj måned. Generalforsamlingen skal efter vedtægterne indkaldes med 14 dages skriftligt varsel til hvert enkelt medlem. Med den nuværende usikkerhed mht. udbredelse af coronosmitten og dermed genåbningsplanen må vi indse, at det kan blive umuligt at afholde den ordinære generalforsamling i overensstemmelse med vedtægterne. Dette har været drøftet på et bestyrelsesmøde og konklusionen blev, at det igen i år er nødvendigt at udsætte generalforsamlingen. Vi håber og planlægger med, at der kan afholdes ordinær generalforsamling d. 27. juni 2021 kl 15 00 på Sankt Helene Centret.  Så sæt allerede nu kryds i kalenderen denne dag.

Betaling af kontingent og vejbidrag

Som vedtaget på generalforsamlingen i 2020 opkræves sammen med kontingentet i år også aconto bidrag til vedligehold af veje 2.500 kr.

Det årlige kontingent 500,00 kr. samt vejbidrag, dvs. i alt 3000 kr bedes betalt senest den 30. april 2021 til foreningens konto i Danske Bank: regnr. 1551 kontonr. 9122486. 

Ved girobetaling via netbank, vælg ’betal indbetalingskort’ og vælg korttype ’01’. I blankt felt indtastes kontonr. 9122486. HUSK venligst at skrive sommerhusadresse i meddelelser til beløbsmodtager. 
Øvrig information
Retssagen vedr. trappen Melbys Vænge løber af stablen i maj måned og en afgørelse forventes i juni, så afgørelsen kan forhåbentlig drøftes på generalforsamlingen. 
Vi bestræber os på at lægge alle relevante oplysninger på hjemmesiden. Alle opfordres derfor til at følge med på hjemmesiden:

www.bakkefrydgaard.dk

Opmærksomheden henledes fx på tidspunkter for græsslåning, regler for byggeri og beregning af byggelinjer samt at det skal være muligt at parkere 2 biler helt inde på egen grund og at det ikke er tilladt at parkere i rabatterne. 
Er du i gang med ombygning eller nybygning husk da at få håndværkerne til at beskytte vejhjørnerne og beskyt græsrabatter med køreplader, da vi ikke kan sende regningen for efterfølgende udgifter til andre. 

Der er det seneste år solgt flere sommerhuse i foreningen – bestyrelsen ønsker de nye medlemmer velkommen i foreningen. 

Med venlig hilsen 

bestyrelsen for Bakkefrydgård Sommerlag