Bredbåndspuljen

Status på ansøgning om tilskud fra bredbåndspuljen.
Status på bestræbelserne på at få muligheden for hurtigere Internet (bredbånd) til vores område som drøftet på seneste generalforsamling.
Ud af 68 mulige har vi nu modtaget 17 fuldmagter. Vi har sammen med Henrik Fiil, Godhavnsvej 8, annonceret et samlet projekt. Vi afventer nu, at et eller flere teleselskaber byder ind på opgaven. Herefter kan vi ansøge om tilskud fra bredbåndspuljen. Ansøgning skal indsendes senest 26. oktober.

Du kan læse mere om processen og se vores annoncering id #507-20 her: Ansoegningsprocessen i hovedtraek.

Mht. muligheden for tilskud fra bredbåndspuljen ligger vi svagt, da fuldmagterne helst skal repræsentere et sammenhængende område og vores ligger meget spredt, så vi mangler flere fuldmagter hvis vi skal have en chance.

Vi har forhørt os og det viser sig, at man godt kan supplere med flere fuldmagter i perioden mellem annonceringen og tilskudsansøgningen (som vi er inde i nu), så vi modtager stadig fuldmagter indtil senest d. 25. oktober.


Tjek evt. først via dette link, om din parcel er berettiget til at være med (det er næsten alle i vores forening). De gule pletter repræsenterer huse, hvor der kan søges tilskud https://bredbaandspulje.ens.dk/