Grenaffald og generalforsamling

Kære alle

Der bliver afhentet grenaffald i ugen efter påske.

Kun én bunke som skal kunne nås med lastbilens grab, dvs. den må ikke være under trækroner. Skær grenene, så de fylder mindst muligt, vi betaler efter både rumfang og vægt.

Slå dig gerne sammen med naboen så der bliver færre bunker, det bliver billigere for os, hvis vognmanden ikke skal flytte sin bil så mange gange.

Rødder og stammer må IKKE lægges ud. Vognmanden beregner ekstra for at sortere dem fra.

HUSK også generalforsamlingen søndag d. 7. maj kl 14 på Kildegård, hvor alle medlemmer er velkomne (dog skal kontingent være betalt). Indkaldelse og opkrævning kommer snarest.

God påske.

Med venlig hilsen bestyrelsen

Grenaffald

Kære alle

Der bliver afhentet grenaffald i ugen efter efterårsferien.

HUSK at det kun er tilladt at lægge én bunke og at bunken skal kunne nås med lastbilens grab, dvs. den må ikke være under trækroner, hvor grabben ikke kan komme ind. Skær grenene, så de fylder mindst muligt, vi betaler efter både rumfang og vægt.

Slå dig gerne sammen med naboen så der bliver færre bunker, det bliver billigere for os, hvis vognmanden ikke skal flytte sin bil så mange gange.

Rødder og stammer må IKKE lægges ud. Vognmanden tager dem ikke med og han beregner ekstra for at sortere dem fra.

Afhentning af grenaffald

Der bliver i lighed med tidligere år afhentet grenaffald i ugen efter påske.

Ordningen gælder kun en mindre mængde – og HUSK at det kun er tilladt at lægge én bunke og at bunken skal kunne nås med lastbilens grab, dvs. den må ikke være under trækroner, hvor grabben ikke kan komme ind.

Skær grenene, så de fylder mindst muligt, vi betaler efter både rumfang og vægt

Rødder og stammer må IKKE lægges ud. Vognmanden tager dem ikke med og han beregner ekstra for at sortere dem fra.

Har du mere end en mindre mængde må du enten selv kontakte en vognmand eller tage traileren til genbrugsstationen.

Haveaffald fra private kan gratis afleveres på Skærød Genbrugsstation, Industrivej 4, 3200 Helsinge

Melbys Vænge trappen

Tinglysningen af forligsdokumenterne er nu gennemført, dvs. at medlemmerne af Trappelauget Melbys Vænge nu har en tinglyst færdselsret ad sti og trappe.

Hvis man som medlem af Bakkefrydgård Sommerlag endnu ikke er medlem, men ønsker optagelse i Trappelauget, bedes man sende en mail til bakkefrydgaard@gmail.com

Læs evt. mere på Trappelaugets hjemmeside: https://melbysvaengetrappen.dk