Grenaffald

Kære alle

Der bliver afhentet grenaffald i ugen efter efterårsferien.

HUSK at det kun er tilladt at lægge én bunke og at bunken skal kunne nås med lastbilens grab, dvs. den må ikke være under trækroner, hvor grabben ikke kan komme ind. Skær grenene, så de fylder mindst muligt, vi betaler efter både rumfang og vægt.

Slå dig gerne sammen med naboen så der bliver færre bunker, det bliver billigere for os, hvis vognmanden ikke skal flytte sin bil så mange gange.

Rødder og stammer må IKKE lægges ud. Vognmanden tager dem ikke med og han beregner ekstra for at sortere dem fra.

Afhentning af grenaffald

Der bliver i lighed med tidligere år afhentet grenaffald i ugen efter påske.

Ordningen gælder kun en mindre mængde – og HUSK at det kun er tilladt at lægge én bunke og at bunken skal kunne nås med lastbilens grab, dvs. den må ikke være under trækroner, hvor grabben ikke kan komme ind.

Skær grenene, så de fylder mindst muligt, vi betaler efter både rumfang og vægt

Rødder og stammer må IKKE lægges ud. Vognmanden tager dem ikke med og han beregner ekstra for at sortere dem fra.

Har du mere end en mindre mængde må du enten selv kontakte en vognmand eller tage traileren til genbrugsstationen.

Haveaffald fra private kan gratis afleveres på Skærød Genbrugsstation, Industrivej 4, 3200 Helsinge

Melbys Vænge trappen

Tinglysningen af forligsdokumenterne er nu gennemført, dvs. at medlemmerne af Trappelauget Melbys Vænge nu har en tinglyst færdselsret ad sti og trappe.

Hvis man som medlem af Bakkefrydgård Sommerlag endnu ikke er medlem, men ønsker optagelse i Trappelauget, bedes man sende en mail til bakkefrydgaard@gmail.com

Læs evt. mere på Trappelaugets hjemmeside: https://melbysvaengetrappen.dk

Afhentning af grenaffald

Bortskaffelse af grenaffald

Der bliver i lighed med tidligere år afhentet grenaffald i ugen efter efterårsferien (uge 43). Ordningen gælder kun en mindre mængde – og HUSK læg kun én bunke og bunken skal kunne nås med lastbilens grab, dvs. ikke under træer.

Skær grenene, så de fylder mindst muligt, vi betaler efter både rumfang og vægt.

Rødder og stammer må IKKE lægges ud. Vognmanden tager dem ikke med og han beregner ekstra for at sortere dem fra.

Har du mere end en mindre mængde må du enten selv kontakte en vognmand eller tage traileren til genbrugsstationen, hvis det kan lade sig gøre.

Haveaffald fra private kan gratis afleveres på Skærød Genbrugsstation, Industrivej 4, 3200 Helsinge

Information fra bestyrelsen

Trappelauget for Melbys Vænge er nu etableret, det første bestyrelsesmøde er afholdt og bestyrelsen har konstitueret sig. Trappelauget har oprettet en hjemmeside, hvor man kan følge arbejdet: https://www.melbysvaengetrappen.dk/

Trappelaugets bestyrelse mødes igen efter ferien.

Husk også, at Bakkefrydgård har en Facebook gruppe til dialog mellem medlemmerne: https://m.facebook.com/profile.php?id=186264130108902

Fortsat god sommer.